Βλάβες Μαλακών Μορίων

Ακροχορδόνες (Μισχωτές κρεατοελιές) μελαγχρωματικοί σπίλοι>6 mm., σμηγματογόνες κύστεις επί ενδείξεων πρέπει να αφαιρούνται επί υγιών ορίων. Λιπώματα, δερματοινώματα με μέγεθος 2-3 εκ. πρέπει να αφαιρούνται.

Τριχοφωλεακά συρίγγια (Κύστεις κόκκυγα) μη αποστηματοποιηθέντα χρήζουν χειρουργικής εκτομής και μαρσιποποίησης.