Ήπαρ

Μη παρασιτικές κύστεις, εστιακή οζώδης υπερπλασία, αιμαγγειωματώδεις ηπατικές βλάβες αντιμετωπίζονται συντηρητικά εκτός αν λόγω του μεγέθους τους γίνουν συμπτωματικές οπότε τυγχάνουν χειρουργικής αντιμετώπισης. Παρασιτικές κύστεις συνήθως αντιμετωπίζονται χειρουργικά με ενδεχόμενη ημικυστεκτομή ή ολική κυστεκτομή.