Κήλες Κοιλιακών Τοιχωμάτων

Οι κήλες κοιλιακών τοιχωμάτων αποτελούν διογκώσεις της κοιλιακής χώρας όπου δημιουργούνται σε έδαφος διάσχισης της κοιλιακής χώρας και εμφανίζονται συνήθως στην βουβωνική χώρα στην περιοχή του ομφαλού , στην μέση γραμμή των κοιλιακών τοιχωμάτων ή μετεγχειρητικές μετά από προηγηθείσες χειρουργικές επεμβάσεις.Η συνήθης χειρουργική θεραπεία τους είναι η πλαστική αποκατάσταση με πλέγμα εκτός ελαχίστων περιπτώσεων της μέσης γραμμής όπου διενεργείται απλή συρραφή και σε έλλειμμα <2εκ.

Η αθλητική ηβαλγία ή sportshernia χαρακτηρίζεται από έντονο πόνο στην περιοχή του υποδερματίου στομίου του βουβωνικού πόρου, είναι μία ιδιαίτερη περίπτωση που αντιμετωπίζεται από έμπειρο γιατρό λόγω της συνύπαρξης εκτός της διάσχισης του εδάφους του βουβωνικού πόρου και άλλων προβλημάτων χειρουργικά, μετά από σωστή διερεύνηση με μαγνητική τομογραφία από εξειδικευμένο στο πρόβλημα ακτινολόγο.