Περιεδρικά Συρίγγια - Αποστήματα

Τα Περιεδρικά αποστήματα είναι φλεγμονώδεις διογκώσεις της περιοχής του πρωκτού οι οποίες ξεκινούν σαν συμπαγείς σκληρίες και σε δυο το πολύ ημέρες καθίστανται μαλακές διογκώσεις γεμάτες πύο όπου χρήζουν διάνοιξης.

Δύο μήνες μετά και σε ένα ποσοστό 40-60% στην περιοχή καταλείπεται χρόνιο περιεδρικό συρίγγιο. Τα περιεδρικά συρίγγια έχουν συνήθως κρυπτοαδενική αιτιολογία και αναπτύσσονται από ένα απόστημα που ξεκινάει από τους πρωκτικούς αδένες. Αποτελούν τυφλή επικοινωνία του δέρματος ή επικοινωνία του περιεδρικού δέρματος με τον ορθικό βλεννογόνο.Tο οποίο χρήζει

θεραπείας με συριγγοτομή ή συριγγεκτομή.

                                           .πεταλοειδες συρίγγιο