Οισοφάγος

Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση

Η γαστροισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠ) ορίστηκε είναι η κατάσταση η οποία αναπτύσσεται όταν η παλινδρόμηση του περιεχομένου του στομάχου στον οισοφάγο προκαλεί ενοχλητικά συμπτώματα και / ή επιπλοκές. Από μία χειρουργική άποψη, η ΓΟΠ είναι η αποτυχία του αποτρεπτικού μηχανισμού παλινδρόμησης, επιτρέποντας ανώμαλη παλινδρόμηση του γαστρικού περιεχομένου στον οισοφάγο . Πρόκειται για μια μηχανική διαταραχή, η οποία προκαλείται από ένα ελαττωματικό κατώτερο οισοφαγικό σφιγκτήρα (ΚΟΣ), η διαταραχή στην γαστρική κένωση, ή έλλειψη περισταλτισμού του οισοφάγου. Με αποτέλεσμα οι ασθενείς να αισθάνονται «καούρα», σε βλάβη του βλεννογόνου του οισοφάγου με ή χωρίς μετέπειτα επιπλοκές συμπεριλαμβανομένης της κακοήθειας ή της αναπνευστικής νόσου.

Ενώ η ακριβής φύση του αποτρεπτικού μηχανισμού παλινδρόμησης

Δεν είναι εντελώς κατανοητή, η τρέχουσα άποψη είναι ότι ο κατώτερος οισοφαγικός σφιγκτήρας, τα σκέλη του διαφράγματος και ο φρενοοισοφαγικός συνδέσμος αποτελούν βασικά συστατικά του ανωτέρω αποτρεπτικού μηχανισμού.

Η διάβρωση ,το έλκος ή η ερυθρότητα του οισοφαγικού βλεννογόνου κατά την γαστροσκόπηση είναι χαρακτηριστικοί της οισοφαγίτιδας από παλινδρόμηση.

Η ιστολογική επιβεβαίωση του οισοφάγου Βarret(προκαρκινωματώδους κατάστασης) αποτελεί σοβαρή επιπλοκή της ΓΟΠ. Άλλες εξετάσεις είναι η ρΗμετρία ,η μανομετρία και η εξέταση του οισοφάγου με βάριο.

 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

 

1.Αποτυχία της φαρμακευτικής θεραπείας ή χρονιότητα(Αντιοξινα,Πραζόλες)

2.Οισοφάγος Barret, έλκη οισοφάγου.

3.Συμπτώματα όπως άσθμα,ροχαλητό,έντονος βήχας,πόνος στο στήθος ,αρρυθμίες,εισρόφηση.

 

Πρόσφατα και σχετικά με τον οισοφάγο Barretενώ οι δυσπλαστικές αλλαγές του Barrett έχουν αναφερθεί ότι βελτιώνονται με ικανό βαθμό αναστροφής στον μετεγχειρητικό πληθυσμού σε σχέση

με ασθενείς που αντιμετωπίζονται συντηρητικά, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία εμφανή αποτροπή του αδενοκαρκινώματος του οισοφάγου με την χειρουργική παρέμβαση.

 

ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΚΗΛΕΣ

 

Μια άλλη κατάσταση που χαρακτηρίζεται από παλινδρόμηση είναι η διαφραγματοκήλη όπου αντιπροσωπεύει την είσοδο ενδοκοιλιακού σπλάχνου μέσα στο θώρακα διά του διαφραγματικού τρήματος.

Το 95% των διαφραγματοκηλών είναι ολισθαίνουσες ή τύπου I,και αντιστοιχούν στην είσοδο τμήματος του στομάχου στο Θώρακα

Εικόνα 1

Το υπόλοιπο 5% είναι παραοισοφαγικές διαφραγματοκήλες οι οποίες αντιπροσωπεύουν είσοδο του θόλου του στομάχου ή άλλων σπλάχνων στον θωρακα.

Εικόνα 2

Οι εξετάσεις είναι παρόμοιες με την ΓΟΠ.

 

 

Ενδείξεις χειρουργείου

1. Χειρουργική αποκατάσταση του τύπου Ι κήλης απουσία παλινδρόμησης δεν είναι απαραίτητη

2. Όλες οι συμπτωματικές παραοισοφαγικές διαφραγματο- κήλες θα πρέπει να αποκατασταθούν χειρουργικά, ιδίως εκείνες με οξεία συμπτώματα απόφραξης ή που συνοδεύονται με συστροφή του στομάχου.

3.Οι επεμβάσεις εκλογής είναι η θολοπτύχωση Nissenή, όταν ο κατώτερος οισοφαγικός σφιγκτήρας παρουσιαζει προεγχειρητική μανομετρική πίεση(οισοφαγικός περισταλτισμός) >20mmHg και η μερική θολοπτύχωση ή η διαθωρακική Belsey προσπέλαση σε μανομετρία <20,ή απουσία οισοφαγικού περισταλτισμού.